Son güncellenme :13.01.2015 13:59

5- Hüseyin Lütfi Ersoy TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

5- Hüseyin Lütfi Ersoy
KARABÜK ADININ KAYNAĞI

KARABÜK ADININ KAYNAĞI

KARABÜK ADININ KAYNAĞI Bilindiği gibi Karabük, geçmişte bir köy adı iken günümüzde bir il adıdır. Karabük, Kara ve Bük gibi iki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşan Türkçe bir ad olur. Türk yerleşme sürecinin bir ürünüdür. Kaynaklar Karabük adının anlamı ve kaynağı üzerinde durmuşlar, bazıları Karabük adını bir bütün olarak ele alırken...

13.01.201513:59

DEVAMINI OKU
BAHADDİN GAZİ KİMDİR-SON

BAHADDİN GAZİ KİMDİR-SON

BAHADDİN GAZİ KİMDİR-SON ÖNCELİKLE BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM. Safranbolu’nun Çavuş Mahallesi başında, Büyük Göztepe’ye yakın bir noktada bulunan ve kendi adıyla anılan kayalıktaki Hasan Dede türbesinin kitabesi dışında, Bahaddin Gazi adının geçtiği henüz bir belge yoktur. Ancak Bahaddin Gazi’nin bu adı dışında başka adları da vardır. Tıpkı...

29.08.201314:42

DEVAMINI OKU
BAHADDİN GAZİ-3

BAHADDİN GAZİ-3

BAHADDİN GAZİ-3 Önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi, Karabük yöresinde yaygın olarak anlatılan Bahaddin Gazi hikayesinde, Sarı Saltuk, Tapduk Emre, Geyikli Baba, Benli Sultan, Karaca Ahmet, Barak Baba, Şeyh Edebali  ve Hacı Bektaş gibi Anadolu erenlerine ait hikayelerde bir çok ortak nokta vardır. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen bu zatlar içinde maceracı...

19.07.201310:36

DEVAMINI OKU
KARABÜK’ÜN EFSANESİ BAHADDİN GAZİ-2

KARABÜK’ÜN EFSANESİ BAHADDİN GAZİ-2

KARABÜK’ÜN EFSANESİ BAHADDİN GAZİ-2 2008-2009 yıllarında ara ara, Bahaddin Gazi hakkında halkımızın belleğinde olanları tespitetmek için Karabük Köyü’nden Dede Yaylasına kadar olan bölgede genel ve mahallî araştırma gezileri yaptım. Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğim bilgilerle, Osmanlı arşivlerinden taradığım kaynaklar ışığında Bahaddin Gazi konusunu aydınlatmaya çalıştım. Pek tabi olarak uzun soluklu...

08.07.201311:01

DEVAMINI OKU
KARABÜK’ÜN EFSANESİ  BAHADDİN GAZİ KİMDİR-1

KARABÜK’ÜN EFSANESİ BAHADDİN GAZİ KİMDİR-1

KARABÜK’ÜN EFSANESİ  BAHADDİN GAZİ KİMDİR-1 Saygıdeğer okuyucularım ve kıymetli Karabüklüler! Malumunuz biz acizane memleketimizin tarihi ve kültürü üzerine araştırma yapan, kitap yazan bir kardeşiniz olarak görevim gereği her ne kadar uzaklarda olsam da sizlere hizmet sunmanın hazzını yaşamaktayım. Bilindiği gibiher yıl Temmuz ay’ı içinde Karabük’e 28 km uzaklıkta Dede Yaylası’nda...

01.07.201315:48

DEVAMINI OKU
İLAHİ !!

İLAHİ !!

İLAHİ !! SABIRSIZ ŞÜKÜRSÜZ EYVAHLARIMI.. KALBİME DOLUŞAN SİYAHLARIMI.. AFFET DİYE DİYE GÜNAHLARIMI.. BU GECE TEVBE DE KALMAYA GELDİK.. BU GECE SEMAYA VARMAYA GELDİK.. BU GECEYİ DUALARA SARMAYA GELDİK.. SARARKEN GÜNAHLAR TÜM BENLİĞİMİ.. YİNEDE BERATI ALMAYA GELDİK.. MAKAM-I KULLUKTAN İNDİRME BİZİ.. NAR-I CAHIYMİNDE YANDIRMA BİZİ.. KAPINDAN ELİ BOŞ DÖNDÜRME BİZİ.. AŞK...

24.06.201310:42

DEVAMINI OKU
MALAZGİRT SAVAŞINA KADAR KARABÜK YÖRESİ

MALAZGİRT SAVAŞINA KADAR KARABÜK YÖRESİ

MALAZGİRT SAVAŞINA KADAR KARABÜK YÖRESİ Hitit imparatoru I. Şuppiluliuma’nın ( M.Ö. 1380–1345) en büyük kaygısı Kaşkalardı.Hitit imparatoru I. Şuppiluliuma’nınKaşkalar üzerine düzenlediği seferde, Tummana ve yukarıda adı geçen ülkelere giderken izlediği yollardan biri; Amasya-Vezirköprü, Kunduz dağı etekleri iken, bir diğer yol ise, Çankırı, Handrianopolis (Eskipazar, Bayındır) güzergâhı olduğu ihtimal dâhilindedir. Bu...

15.06.201311:00

DEVAMINI OKU
KAŞKALAR VE HİTİTLER DÖNEMİNDE KARABÜK YÖRESİ

KAŞKALAR VE HİTİTLER DÖNEMİNDE KARABÜK YÖRESİ

KAŞKALAR VE HİTİTLER DÖNEMİNDE KARABÜK YÖRESİ Anadolu’ya nereden ve ne zaman geldikleri bilinmeyen Kaşkaların “İlk önce Sinop-Ordu arasında yerleşmiş ikensonraki yıllarda batıya doğru Karabük, Bolu, Kastamonu, Daday, Azdavay, Eflâni, Araç, civarlarına kadar ilerledikleri bilinmektedir. Genel görüşe göre, Kaşkalar Türk kavmi olup Anadolu’ya Kafkasya üzerinden inerek bir süre “Mezopotamya’da kalmışlar Sümer’in...

18.05.201312:08

DEVAMINI OKU
KARABÜK’ÜN TARİHİ DAHA “DÜN”MÜ ?

KARABÜK’ÜN TARİHİ DAHA “DÜN”MÜ ?

KARABÜK’ÜN TARİHİ DAHA “DÜN”MÜ ? Ka­ra­bük de­yin­ce ak­la ilk ge­len, De­mir-Çe­lik Fab­ri­ka­sı ve Ba­had­din Ga­zi’dir. Bi­lin­di­ği gi­bi Ka­ra­bük bir köy ve köy adı iken 3 Ni­san 1937 ta­ri­hin­de te­mel­le­ri atı­lan De­mir-Çe­lik Fab­ri­ka­sı ile her ge­çen gün bü­yü­yen ve ge­li­şen kent’in ve İl’in adı ol­muş­tur. Cum­hu­ri­yet’in bir ürü­nü ve ger­çek­le­şen bir...

24.04.201322:52

DEVAMINI OKU
MACARİSTAN’DAN KARABÜK’E SELAM

MACARİSTAN’DAN KARABÜK’E SELAM

SAYGIDEĞER OKUYUCULARIM, ÇOK DEĞERLİ KARABÜKLÜLER VE PEK KIYMETLİ MEMLEKETİMİN BÜTÜN İNSANLARI. BU YAZIYI SİZLERE MACARİSTAN’DAN YAZIYORUM. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İNŞAALLAH 5 YILLIK BİR GÖREV İLE MACARİSTAN’A GÖNDERİLDİM. MALUMUNUZ, MACARİSTAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE OSMANLI TOPRAKLARINA KATILDI VE 1526 YILINDA ADIM ATTIĞIMIZ BU TOPRAKLARDA 150 YILA YAKIN BİR HAKİMİYETİMİZ OLDU. DİĞER...

17.04.201311:56

DEVAMINI OKU